Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Voor Linux bestaat de download momenteel uit een gecomprimeerd bestand met het programma BankTrans en alle benodigde bibliotheken. Na downloaden volstaat het om het bestand uit te pakken op de gewenste plaats waarna BankTrans meteen gestart kan worden. Op termijn zal installatie via een package worden voorzien.

BankTrans is getest voor Ubuntu 14.04 LTS. Gebruikers hebben aangegeven dat het ook op Mint 17.2 LTS goed werkt.

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • Nieuwe csv-formaat voor Van Lanschot kan nu ook worden ingelezen.

Fouten opgelost:

 • Indien een filter op datum was ingesteld was de beginwaarde voor de saldomututiegrafiek altijd 0.
 • Nieuwe formaat van AXA werd in sommige gevallen niet goed herkend.
 • Indien een categorie werd aangepast via muisklik of F2 en BankTrans werd direct daarna afgesloten, dan werd de aanpassing niet bewaard.

Verbeterd:

 • Formaat van de AXA-bank was aangepast waardoor het niet meer kon worden ingelezen.
 • Formaat van de BNP Fortis Paribas-bank was aangepast waardoor het niet meer kon worden ingelezen.
 • Inlezen van bestanden van ING België aangepast. Sommige regels werden geweigerd en vanaf wordt ook het veld opmerkingen ingelezen.
 • Indien het bedrag van de transactie wordt aangepast (in het scherm Wijzigen transacties) wordt vanaf ook het bedrag bij de categorie aangepast. Dit alleen indien er slechts één categorie is toegekend en het bedrag al gelijk was aan dat van de transactie.
 • Overboekingen van/naar dezelfde rekening worden nu ook gemarkeerd als overboeking.

Fouten opgelost:

 • Filterveld voor de Laatste import kan soms alleen aan of uit gezet worden, de derde stand (volledig gevuld) ontbrak.
 • Bij de Saldografieken werd geen rekening gehouden met de filterinstellingen voor datums en/of rekeningnummers.
 • In sommige gevallen werd de betaalcode niet ingelezen bij bestanden van CashFlow manager. Dat is nu opgelost.

 

Nieuw:

 • Inlezen van csv-bestanden voor de zakelijke ABN/AMRO rekeningen toegevoegd.
 • Tekst Onbekend die wordt gebruikt voor een niet ingevulde categorie in de grafieken en overzicht is vanaf nu instelbaar.
 • Extra functie toegevoegd waarmee de tekstvelden kunnen worden omgezet in een beginhoofdletter (eerste letter hoofdletter en de rest in kleine letters).

Verbeterd:

 • Bijwerken van categorie in het transactievenster is weer mogelijk door langzaam dubbel te klikken op de categorie (snel dubbelklikken is nog steeds openen venster Wijzigen transactie).
 • Indien slechts een beperkt aantal kolommen werd gebruikt kwam het voor dat de kolombreedtes niet correct werden hersteld na herstarten.

Fouten opgelost:

 • Filter op rekeningnummer werd niet goed bewaard indien weergave Eenvoudig leesbaar of Alleen rekeningnummer was geactiveerd.