Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Voor Linux bestaat de download momenteel uit een gecomprimeerd bestand met het programma BankTrans en alle benodigde bibliotheken. Na downloaden volstaat het om het bestand uit te pakken op de gewenste plaats waarna BankTrans meteen gestart kan worden. Op termijn zal installatie via een package worden voorzien.

BankTrans is getest voor Ubuntu 14.04 LTS. Gebruikers hebben aangegeven dat het ook op Mint 17.2 LTS goed werkt.

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • In het venster Onderhoud categorieën blijven de geselecteerde transacties duidelijk gemarkeerd indien de focus naar een ander deel van het scherm wordt verplaatst.
 • Het Totaalsaldo bij de transacties is aangepast. Vanaf nu wordt het beginsaldo van een rekening pas meegenomen bij de eerste transactie (rentedatum) van de betreffende rekening. 

Fouten opgelost:

 • De grafiek Saldo (mutaties) gaf in sommige gevallen geen correcte gegevens weer (alleen bij meerdere rekeningen met beginsaldo's).

 

Nieuw:

 • Inlezen bestanden van SKG Gouda toegevoegd.
 • Inlezen bestanden van de Rabobank in het MT940 formaat toegevoegd.
 • Automatische filter op laatste import is vanaf nu instelbaar.

Verbeterd:

 • Op het Overzicht rekeningsaldo's is een totaalregel toegevoegd.
 • Bij exporteren van overzichten naar csv worden bedragen en saldo's nu als 0 opgenomen ipv "".
 • Bij het exporteren van overzichten naar csv of pdf automatisch een extensie voorzien indien deze niet is gegeven.

Fouten opgelost:

 • Het gemiddelde op het overzicht Totalen per categorie per periode is verbeterd (afrondingsfout bij negatieve bedragen en verkeerde berekening bij totaalregels).

Verbeterd:

 • Controle op dubbele transacties is aangepast. Vanaf nu wordt ook de tegenrekening meegenomen in de controle (via Instellingen / Gegevens kan dit overigens nog worden aangepast).
 • Bij activeren van het filter zijn controles toegevoegd op geldige begin-/en einddatum en bedrag van / tot (van waarden moeten kleiner of gelijk zijn aan de tot waarden).
 • Indien het categoriseren werd afgebroken en opnieuw gestart vanuit het categorieënvenster, was dit soms erg langzaam. Dit is nu opgelost.
 • In het scherm Onderhoud categorieën wordt in het venster Automatisch gevonden categorieën weergegeven met welke criteria de categorie is gevonden.

Fouten opgelost:

 • De grafiek Saldo cumulatief gaf soms incorrecte waarden weer in administraties met meerdere rekeningen.