Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Vanaf versie 2.56 wordt BankTrans als installer beschikbaar gesteld. Doorloop voor installatie de volgende stappen:

 • Download BankTrans voor Linux.
 • Pas de eigenschappen van het installatiebestand aan zodat het bestand als programma mag worden uitgevoerd.
 • Start de BankTrans installer. Hiermee wordt BankTrans op geïnstalleerd en wordt toegevoegd aan de beschikbare applicaties.
 • BankTrans kan hierna gestart worden via Zoeken (Search).

Na installatie van BankTrans via de installer kan via Home/BankTrans/maintencetool de installatie worden beheerd, bankTrans kan hiermee worden verwijderd en tevens worden bijgewerkt. Installeren van een nieuwe versie verloopt dus via deze tool en er hoeft geen nieuwe download te worden uitgevoerd.

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • Formaat van de AXA-bank was aangepast waardoor het niet meer kon worden ingelezen.
 • Formaat van de BNP Fortis Paribas-bank was aangepast waardoor het niet meer kon worden ingelezen.
 • Inlezen van bestanden van ING België aangepast. Sommige regels werden geweigerd en vanaf wordt ook het veld opmerkingen ingelezen.
 • Indien het bedrag van de transactie wordt aangepast (in het scherm Wijzigen transacties) wordt vanaf ook het bedrag bij de categorie aangepast. Dit alleen indien er slechts één categorie is toegekend en het bedrag al gelijk was aan dat van de transactie.
 • Overboekingen van/naar dezelfde rekening worden nu ook gemarkeerd als overboeking.

Fouten opgelost:

 • Filterveld voor de Laatste import kan soms alleen aan of uit gezet worden, de derde stand (volledig gevuld) ontbrak.
 • Bij de Saldografieken werd geen rekening gehouden met de filterinstellingen voor datums en/of rekeningnummers.
 • In sommige gevallen werd de betaalcode niet ingelezen bij bestanden van CashFlow manager. Dat is nu opgelost.

 

Nieuw:

 • Inlezen van csv-bestanden voor de zakelijke ABN/AMRO rekeningen toegevoegd.
 • Tekst Onbekend die wordt gebruikt voor een niet ingevulde categorie in de grafieken en overzicht is vanaf nu instelbaar.
 • Extra functie toegevoegd waarmee de tekstvelden kunnen worden omgezet in een beginhoofdletter (eerste letter hoofdletter en de rest in kleine letters).

Verbeterd:

 • Bijwerken van categorie in het transactievenster is weer mogelijk door langzaam dubbel te klikken op de categorie (snel dubbelklikken is nog steeds openen venster Wijzigen transactie).
 • Indien slechts een beperkt aantal kolommen werd gebruikt kwam het voor dat de kolombreedtes niet correct werden hersteld na herstarten.

Fouten opgelost:

 • Filter op rekeningnummer werd niet goed bewaard indien weergave Eenvoudig leesbaar of Alleen rekeningnummer was geactiveerd.

Verbeterd:

 • Bij exporteren wordt de extensie .csv vanuit automatisch toegevoegd indien geen extensie is gegeven.
 • Uitlijning van het transactiebedrag werkt nu ook in het overzicht voor de transacties.
 • Wat extra ruimte toegevoegd tussen de gegevens in de overzichten (alleen horizontaal). Hierdoor zijn deze beter leesbaar.

Fouten opgelost:

 • Bij inlezen van het MT940 formaat werd soms de tegenrekening verkeerd gevuld. Dit is nu opgelost.
 • Berekening van het bedrag in de transactie was niet altijd correct indien er een filter op categorie was ingesteld. Dit is nu opgelost.