Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Voor Linux bestaat de download momenteel uit een gecomprimeerd bestand met het programma BankTrans en alle benodigde bibliotheken. Na downloaden volstaat het om het bestand uit te pakken op de gewenste plaats waarna BankTrans meteen gestart kan worden. Op termijn zal installatie via een package worden voorzien.

BankTrans is getest voor Ubuntu 14.04 LTS. Gebruikers hebben aangegeven dat het ook op Mint 17.2 LTS goed werkt.

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

  • Bij aanpassen of toevoegen van een transactie vanuit het transactievenster wordt het detailvenster zichtbaar gemaakt indien dit nog niet zichtbaar is.
  • Nieuwe formaat van KBC wordt nu ondersteund.

Fouten opgelost:

  • BIC-nummer van de tegenrekening werd niet gevuld in het detailvenster.
  • Bij inlezen van transacties voor een nieuw bankrekeningnummer werd dit nummer niet meteen in het detailvenster opgenomen.

Verbeterd:

  • Indien een transactie wordt aangepast of toegevoegd wordt vanaf nu een melding gegeven indien deze niet aan het filter voldoet (en dus niet (meer) zal worden weergegeven).

Fouten opgelost:

  • Totaalsaldo werd in sommige gevallen niet meer correct berekend (vanaf versie 2.51).
  • Bij toevoegen van transacties kon de rentedatum en het bedrag in sommige gevallen niet worden aangepast (vanaf versie 2.51).
  • Bij afsluiten van BankTrans werden aanpassingen aan de transactie niet bewaard indien deze nog bewerkt werd (Aanpassen actief).

Fouten opgelost:

  • In versie 2.51 is een foutje geslopen bij de bepaling van het rekeningsaldo in het transactievenster. Dit is nu opgelost.
  • Kleine verbeteringen in de handleiding.