Algemeen

A.W. Hoogstraate, hierna te noemen Auteur, verleent u hierbij toegang tot www.banktrans.nl en nodigt u uit het aangebodene te gebruiken. Auteur behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Auteur spant zich in om de inhoud van www.banktrans.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor de software op www.banktrans.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Auteur.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.banktrans.nl. Auteur oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Auteur zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Auteur en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Auteur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veiligheid

BankTrans bevat geen Spyware, Adware of Malware en bevat geen 'achterdeur'. Het is echter zeer verstandig om downloads te controleren met uw eigen virusscanner. Scan ook uw PC regelmatig op de aanwezigheid van Spyware / Adware / Malware. 

De Auteur heeft verder geen enkele mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot de gegevens die in BankTrans zijn opgeslagen.  

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.