Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Schermvoorbeeld filterVia het filter kunnen de weergegeven transacties worden beperkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen de transacties van een bepaalde categorie weer te geven, of alle transacties met het woord 'woning' in de omschrijving (zie schermvoorbeeld), of alle transacties binnen één maand. Met deze functionaliteit kunnen de aanwezige transacties eenvoudig worden geanalyseerd en doorzocht.

Voor het instellen van het filter kunnen onderstaande criteria worden ingegeven:

  • Rentedatum, tussen een begin- en einddatum of binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld de laatste maand of het laatste jaar)
  • Bedrag, van / tot
  • Tegenrekening, volledig of een deel hiervan
  • Omschrijving, volledig of een deel hiervan
  • Categorie, één, meerdere of zonder categorie
  • Rekening, één of meerdere
  • Type van de transactie
  • Overboekingen tussen eigen rekeningen
  • Laatste import

Het is mogelijk om op meerdere velden tegelijk te filteren. Ook kunnen ingestelde filters worden bewaard zodat ze op een later moment opnieuw kunnen worden toegepast.

 

Einde van BankTrans

Het einde van BankTrans is in zicht. In de loop van maart 2024 gaat de site offline en ook de email zal niet meer worden beantwoord.

Lees meer...

Hieronder kunt u de laatste versies van BankTrans direct downloaden.

Windows: 

OS X:

Linux: 

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen