Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

  • Mogelijkheid voor zelf vastleggen van een importformaat (beta, nog niet gedocumenteerd).

Verbeterd:

  • Bij exporteren van een overzicht naar csv worden Enter en dubbele quotes aangepast zodat de structuur van de csv intact blijft (conform de functie Exporteren).

Fouten opgelost:

  • In de budget functie gingen de scherminstellingen verloren indien er een ander budget werd gekozen.

Verbeterd:

  • Bij Exporteren wordt nu het rekening- en tegenrekeningsnummer gebruikt (dus zonder de gekozen opmaak uit de instellingen).

Fouten opgelost:

  • Het overzicht Rekeningsaldo's gaf niet de juiste saldo's aan indien de weergave van Rekeningnummer was ingesteld op Omschrijving.

Nieuw:

  • Budget kan nu ook starten op een andere maand dan Januari. Het is nu dus mogelijk om budgetten op te stellen voor verschoven boekjaren.
  • N43 Formaat (voor o.a. Sabadel wordt nu ook ondersteund).
  • Kolom rekening kan vanaf nu ook de omschrijving van de rekening weergeven (via Instellingen / Algemeen / Weergeven rekening : Omschrijving).

Verbeterd:

  • Indien bij het openen van een administratie een foutief wachtwoord wordt ingegeven kan dit nu driemaal opnieuw worden geprobeerd. Voorheen werd het openen van de administratie meteen afgebroken.