Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

 • Weergave rekeningnummer kan nu apart worden ingesteld voor de vensters elementenbeheer, transacties en details.
 • Bij de selectie op categorie of rekeningnummer via het elementenbeheer is het aankruisvakje ook op het hoogste niveau opgenomen. Zodoende kunnen nu alle categorieën of rekeningen ineens worden geselecteerd of gedeselecteerd.
 • Bij de categorieweergave in grafieken kan nu worden aangegeven of extra categorieën moeten worden weergegeven.
 • Bij de importformaten zijn extra mogelijkheden toegevoegd voor het datumformaat.

Fouten opgelost:

 • Indien de weergave van het rekeningnummer was ingesteld op iets anders dan het rekeningnummer (bv Omschrijving) werd de tegenrekening niet meer weergegeven bij een transactie. 
 • Indien in het detailvenster een (extra) categorie was aangepast werd deze aanpassing niet bewaard indien het veld nog actief was.

Nieuw:

 • Meerdere mogelijkheden voor weergave van het rekeningnummer (rekeningnummer, omschrijving of een combinatie van beiden), instelbaar via Instellingen / Algemeen / Weergave rekeningnummer.

Verbeterd:

 • Import van ING leest nu ook de tags in (in opmerkingen)

Verbeterd:

 • Controle op versienummer bij openen van een administratie is aangepast. Voorheen kon een administratie alleen worden geopend indien het versienummer van de administratie gelijk was of kleiner dan die van de versie van BankTrans. Nu wordt ook rekening gehouden met de structuur van administratie. Hierdoor kan een administratie die is aangemaakt met een nieuwere versie soms worden geopend met een oudere versie van BankTrans. Dit heeft voordelen indien BankTrans op verschillende systemen wordt gebruikt.
 • Bij het openen van het budgetvenster wordt vanaf nu het laatst gebruikte budget geopend.
 • Bij het importeren van transacties inclusief categorie wordt vanaf nu het vinkje Handmatig altijd gezet. Dit was tot nu toe niet het geval waardoor de ingelezen categorie verloren kon gaan indien Automatisch categoriseren werd gestart.

Fouten opgelost:

 • In versie 2.81 werden niet alle windows controls correct weergegeven (bv checkboxes). Dit is nu opgelost.