Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Importeren van de KeyTrade bank uit België toegevoegd.
  • Importeren van het Afas exportformaat toegevoegd.

Verbeterd:

  • Bij afdrukken van het overzicht Transacties is het niet meer mogelijk om bedrag als eerste kolom te kiezen indien Groeperen per categorie is gekozen (dat gaf een verkeerde layout).

Fouten opgelost:

  • Bij het toekennen van categorieën aan transacties werd het totaal van het filter en de selectie soms niet goed bijgewerkt indien een filter op categorieën actief was.
  • Op het overzicht Transacties werden transacties met een lege categorie niet afgedrukt indien was gekozen voor Groeperen per categorie.