Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • In de tooltip van de bijlagen wordt nu altijd het volledige pad weergegeven (cursief indien de bijlage in de standaard bijlagemap is bewaard).
  • Bij afdrukken van de selectie op overzichten wordt nu ook de categorie afgedrukt indien er slechts 1 is geselecteerd via Selectie via werkvenster.

Fouten opgelost:

  • De functie voor het controleren van bijlagen ondersteund nu ook bestandsnamen met [ en ].