Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Indien een transactie wordt aangepast of toegevoegd wordt vanaf nu een melding gegeven indien deze niet aan het filter voldoet (en dus niet (meer) zal worden weergegeven).

Fouten opgelost:

  • Totaalsaldo werd in sommige gevallen niet meer correct berekend (vanaf versie 2.51).
  • Bij toevoegen van transacties kon de rentedatum en het bedrag in sommige gevallen niet worden aangepast (vanaf versie 2.51).
  • Bij afsluiten van BankTrans werden aanpassingen aan de transactie niet bewaard indien deze nog bewerkt werd (Aanpassen actief).