Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Bij aanpassen of toevoegen van een transactie vanuit het transactievenster wordt het detailvenster zichtbaar gemaakt indien dit nog niet zichtbaar is.
  • Nieuwe formaat van KBC wordt nu ondersteund.

Fouten opgelost:

  • BIC-nummer van de tegenrekening werd niet gevuld in het detailvenster.
  • Bij inlezen van transacties voor een nieuw bankrekeningnummer werd dit nummer niet meteen in het detailvenster opgenomen.