Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Bankformaat voor Crelan toegevoegd.
  • Nieuwe formaat voor Bank van de Post wordt nu ook ondersteund.

Fouten opgelost:

  • Indicatie voor handmatige aanpassingen van categorieën werd niet goed bijgewerkt indien categorieën werden aangepast via het detailvenster.