Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Aangepaste formaat van Bank van de Post wordt nu ook ondersteund.

Verbeterd:

  • Sortering van rekeningnummers in het Elementenbeheer en het Filtervenster verbeterd. Sortering is nu op basis van het weergegeven rekeningnummer.

Fouten opgelost:

  • Functie Voeg toe aan filter werkte niet goed op rekeningnummer indien de weergave van rekeningnummers was aangepast in de instellingen.
  • Bij handmatig toekennen van een categorie in het scherm voor Categoriseren werd de markering Handmatig niet correct gezet indien de kolom Categorie was gesorteerd.
  • In de OS X versie werden de instellingen niet bewaard indien werd afgesloten via het Menu (BankTrans / Quit BankTrans).