Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Nieuwe formaat van Argenta (xlsx) wordt nu ook ondersteund.

Verbeterd:

  • Bankrekeningnummers GB en DE kunnen nu ook eenvoudig leesbaar en zonder banknummer worden weergegeven.
  • Vensters voor filter en totalen worden nu altijd met een minimale hoogte weergegeven. Deze vensters werden soms te groot weergegeven.
  • Vanaf nu wordt de boekingsdatum gebruikt als basisdatum in plaats van de rentedatum. Dit heeft gevolgen voor de standaard sortering, filtering, saldo-overzicht en controle op dubbele transacties.

Fouten opgelost:

  • Bij het opstarten werd de venstergrootte niet altijd correct hersteld (Windows).