Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Formaat voor Banco Sabadell toegevoegd.
  • Instelling toegevoegd waarmee bepaald kan worden welk datumveld in het filter wordt gebruikt (Boekingsdatum of Rentedatum).

Fouten opgelost:

  • Standaard werd nog gefilterd op Rentedatum. Dit is nu aangepast naar Boekingsdatum.
  • Bij het inlezen van gegevens in xlsx-formaat voor Argenta werd het bestand niet verplaatst naar het archief indien deze optie was ingesteld.