Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Melding bij verwijderen van transacties kan worden uitgeschakeld.
  • Melding toegevoegd bij het toevoegen / kopieren van een transactie.
  • Nieuwe formaten van Knab en Van Lanschot worden ondersteund.

Verbeterd:

  • Kleurgebruik in Dark mode voor Mac is verbeterd

Fouten opgelost:

  • Controle op nieuwe versies werkt nu weer.
  • Indien bij het openen van BankTrans het wachtwoord (indien ingesteld) niet (correct) werd in gegeven kon de administratie worden overschreven door direct daarna voor Opslaan te kiezen.