Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • In de Budget module is het weergavetype Prognose toegevoegd. Hiermee kan de situatie aan het eind van het jaar inzichtelijk worden gemaakt.

Verbeterd:

  • Sorteren in het rekeningenvenster toegevoegd.
  • Bij het afdrukken van een budget kunnen nu ook de lege regels worden verborgen.
  • Aangepast formaat van Afas personal (datum met 2 posities voor het jaar) wordt nu correct ingelezen.

Fouten opgelost:

  • Bij de optie Verbergen lege regels in het budget werden regels alleen verborgen indien het Type gelijk was aan Onbekend. Nu wordt een regel altijd verborgen indien er geen Budget of Saldo is.