Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Nieuwe formaat van Bunq kan nu ook worden ingelezen.
  • Rabobank export formaat voor Credit cards wordt nu ook ingelezen.

Fouten opgelost:

  • Budgetberekening in weergave Prognose was niet correct voor de lopende maand. Indien deze waarde negatief was werd 0 weergegeven.