Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Budget kan nu ook starten op een andere maand dan Januari. Het is nu dus mogelijk om budgetten op te stellen voor verschoven boekjaren.
  • N43 Formaat (voor o.a. Sabadel wordt nu ook ondersteund).
  • Kolom rekening kan vanaf nu ook de omschrijving van de rekening weergeven (via Instellingen / Algemeen / Weergeven rekening : Omschrijving).

Verbeterd:

  • Indien bij het openen van een administratie een foutief wachtwoord wordt ingegeven kan dit nu driemaal opnieuw worden geprobeerd. Voorheen werd het openen van de administratie meteen afgebroken.