Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Bij Exporteren wordt nu het rekening- en tegenrekeningsnummer gebruikt (dus zonder de gekozen opmaak uit de instellingen).

Fouten opgelost:

  • Het overzicht Rekeningsaldo's gaf niet de juiste saldo's aan indien de weergave van Rekeningnummer was ingesteld op Omschrijving.