Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Controle op versienummer bij openen van een administratie is aangepast. Voorheen kon een administratie alleen worden geopend indien het versienummer van de administratie gelijk was of kleiner dan die van de versie van BankTrans. Nu wordt ook rekening gehouden met de structuur van administratie. Hierdoor kan een administratie die is aangemaakt met een nieuwere versie soms worden geopend met een oudere versie van BankTrans. Dit heeft voordelen indien BankTrans op verschillende systemen wordt gebruikt.
  • Bij het openen van het budgetvenster wordt vanaf nu het laatst gebruikte budget geopend.
  • Bij het importeren van transacties inclusief categorie wordt vanaf nu het vinkje Handmatig altijd gezet. Dit was tot nu toe niet het geval waardoor de ingelezen categorie verloren kon gaan indien Automatisch categoriseren werd gestart.

Fouten opgelost:

  • In versie 2.81 werden niet alle windows controls correct weergegeven (bv checkboxes). Dit is nu opgelost.