Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Weergave rekeningnummer kan nu apart worden ingesteld voor de vensters elementenbeheer, transacties en details.
  • Bij de selectie op categorie of rekeningnummer via het elementenbeheer is het aankruisvakje ook op het hoogste niveau opgenomen. Zodoende kunnen nu alle categorieën of rekeningen ineens worden geselecteerd of gedeselecteerd.
  • Bij de categorieweergave in grafieken kan nu worden aangegeven of extra categorieën moeten worden weergegeven.
  • Bij de importformaten zijn extra mogelijkheden toegevoegd voor het datumformaat.

Fouten opgelost:

  • Indien de weergave van het rekeningnummer was ingesteld op iets anders dan het rekeningnummer (bv Omschrijving) werd de tegenrekening niet meer weergegeven bij een transactie. 
  • Indien in het detailvenster een (extra) categorie was aangepast werd deze aanpassing niet bewaard indien het veld nog actief was.