Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Bij het inlezen van het csv-formaat van de Rabobank zijn nu extra spaties toegevoegd in de opmerkingen waardoor deze beter leesbaar wordt.
  • Tooltips worden nu ook weergegeven in het detailvenster (voor de velden Opmerkingen, Ten name van en Opmerkingen).
  • Inlezen van bestanden van de ASN en SNS bank aangepast. De kolom Omschrijving komt nu in Ten name van, de Opmerking in Omschrijving, Type in Opmerkingen, Code in Type.
  • Inlezen van ING verbeterd. Voor IBAN betalingen worden de gegevens voor Rekeningnummer, Ten name van, Omschrijving en BIC nu overgenomen uit de opmerkingen.
  • Indien bij de overzichten de bestemming wordt aangepast, wordt ook de bestandsnaam gewist indien gewisseld wordt tussen Bestand (csv) en Bestand (pdf).

Fouten opgelost:

  • Tooltip wordt nu ook weergegeven in de kolom Specificaties.