Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Budget kan nu ook starten op een andere maand dan Januari. Het is nu dus mogelijk om budgetten op te stellen voor verschoven boekjaren.
 • N43 Formaat (voor o.a. Sabadel wordt nu ook ondersteund).
 • Kolom rekening kan vanaf nu ook de omschrijving van de rekening weergeven (via Instellingen / Algemeen / Weergeven rekening : Omschrijving).

Verbeterd:

 • Indien bij het openen van een administratie een foutief wachtwoord wordt ingegeven kan dit nu driemaal opnieuw worden geprobeerd. Voorheen werd het openen van de administratie meteen afgebroken.

Nieuw:

 • Nieuwe formaat van Bunq kan nu ook worden ingelezen.
 • Rabobank export formaat voor Credit cards wordt nu ook ingelezen.

Fouten opgelost:

 • Budgetberekening in weergave Prognose was niet correct voor de lopende maand. Indien deze waarde negatief was werd 0 weergegeven.

Nieuw:

 • In de Budget module is het weergavetype Prognose toegevoegd. Hiermee kan de situatie aan het eind van het jaar inzichtelijk worden gemaakt.

Verbeterd:

 • Sorteren in het rekeningenvenster toegevoegd.
 • Bij het afdrukken van een budget kunnen nu ook de lege regels worden verborgen.
 • Aangepast formaat van Afas personal (datum met 2 posities voor het jaar) wordt nu correct ingelezen.

Fouten opgelost:

 • Bij de optie Verbergen lege regels in het budget werden regels alleen verborgen indien het Type gelijk was aan Onbekend. Nu wordt een regel altijd verborgen indien er geen Budget of Saldo is.