Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

  • Melding bij verwijderen van transacties kan worden uitgeschakeld.
  • Melding toegevoegd bij het toevoegen / kopieren van een transactie.
  • Nieuwe formaten van Knab en Van Lanschot worden ondersteund.

Verbeterd:

  • Kleurgebruik in Dark mode voor Mac is verbeterd

Fouten opgelost:

  • Controle op nieuwe versies werkt nu weer.
  • Indien bij het openen van BankTrans het wachtwoord (indien ingesteld) niet (correct) werd in gegeven kon de administratie worden overschreven door direct daarna voor Opslaan te kiezen.

Fouten verbeterd:

  • In versie 2.66 en 2.67 voor Windows was de weergave van het scherm niet correct. Dit betrof met name de¬†velden Overboeken en Laatste import in het filter.¬†
  • In versie 2.67 voor Mac was importeren van de Rabobank niet meer mogelijk en werden de gegevens in het transactievenster soms over meerdere regels verspreid.

Fouten opgelost:

  • Bij de nieuwe import van de bestanden van de Rabobank werd de tekst Betalingskenmerk toegevoegd in Opmerkingen, ook indien er geen betalingskenmerk was. Dit is nu opgelost.