Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

 • Bij het aanpassen van de categorie in het transactievenster werd soms een te breed veld weergegeven.
 • Diverse kleine verbeteringen in de weergave op een Mac

Fouten opgelost:

 • Indien Opmerking altijd aanpasbaar was geactiveerd, kon deze niet worden aangepast indien een transactie werd toegevoegd.
 • Rentedatum en boekdatum van de ABN AMRO werden verkeerd ingelezen, deze waren omgewisseld.
 • Bij het openen van een bestand met wachtwoord werd soms de kolomindeling van het transactievenster niet hersteld.

Fouten opgelost:

 • Op OSX liep BankTrans soms vast bij het opstarten. Dit is nu opgelost.

Nieuw:

 • Melding bij verwijderen van transacties kan worden uitgeschakeld.
 • Melding toegevoegd bij het toevoegen / kopieren van een transactie.
 • Nieuwe formaten van Knab en Van Lanschot worden ondersteund.

Verbeterd:

 • Kleurgebruik in Dark mode voor Mac is verbeterd

Fouten opgelost:

 • Controle op nieuwe versies werkt nu weer.
 • Indien bij het openen van BankTrans het wachtwoord (indien ingesteld) niet (correct) werd in gegeven kon de administratie worden overschreven door direct daarna voor Opslaan te kiezen.