Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Fouten verbeterd:

  • In versie 2.66 en 2.67 voor Windows was de weergave van het scherm niet correct. Dit betrof met name de velden Overboeken en Laatste import in het filter. 
  • In versie 2.67 voor Mac was importeren van de Rabobank niet meer mogelijk en werden de gegevens in het transactievenster soms over meerdere regels verspreid.

Fouten opgelost:

  • Bij de nieuwe import van de bestanden van de Rabobank werd de tekst Betalingskenmerk toegevoegd in Opmerkingen, ook indien er geen betalingskenmerk was. Dit is nu opgelost.

Nieuw:

  • Bij filteren op bedragen kan nu ook worden gezocht op een positief of negatief bedrag (transactiebedrag is 100 of -100). Dit kan handig zijn bij het zoeken van overboekingen.
  • Bij het opslaan van een filter wordt nu de instelling van de knoppen voor datums en bedragen bewaard ('..', '=' of 'of')

Verbeterd:

  • Bij het importeren van de gegevens van de Rabobank wordt nu ook het betalingskenmerk ingelezen (alleen voor het nieuwe 2018 formaat)
  • De importfunctionaliteit is aangepast waardoor gebruikers in de toekomst zelf nieuwe bankformaten kunnen definiëren. Deze import wordt momenteel alleen gebruikt voor het nieuwe formaat van de Rabobank, Sabadel en Argenta. In de toekomst wordt dit verder uitgebreid. Voor bestanden die via deze nieuwe functionaliteit zijn ingelezen wordt bij de importresultaten aangegeven welk formaat is herkend (bank + versie).

Fouten opgelost:

  • Bij het starten van het overzicht Transacties liep BankTrans soms vast indien geen enkele kolom was geselecteerd.
  • Toevoegen van overboekingen ging niet goed indien tussentijds werd gewisseld van administratie (Nieuwe administratie of openen van een bestaande administratie). De nieuwe transactie werd niet aangemaakt en een eventueel nieuw rekeningnummer was niet zichtbaar.
  • In het budget werd het saldo voor inkomsten verkeerd berekend. Het teken moest hierbij worden omgedraaid. Indien bijvoorbeeld meer ontvangen werd dan begroot, werd een negatief saldo weergegeven.