Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Nieuwe formaat van Argenta (xlsx) wordt nu ook ondersteund.

Verbeterd:

 • Bankrekeningnummers GB en DE kunnen nu ook eenvoudig leesbaar en zonder banknummer worden weergegeven.
 • Vensters voor filter en totalen worden nu altijd met een minimale hoogte weergegeven. Deze vensters werden soms te groot weergegeven.
 • Vanaf nu wordt de boekingsdatum gebruikt als basisdatum in plaats van de rentedatum. Dit heeft gevolgen voor de standaard sortering, filtering, saldo-overzicht en controle op dubbele transacties.

Fouten opgelost:

 • Bij het opstarten werd de venstergrootte niet altijd correct hersteld (Windows).

Nieuw:

 • Formaat van bak Revolut wordt nu ondersteund

Verbeterd:

 • Aangepaste formaat van Bunq kan worden ingelezen.
 • Aangepaste formaat van PayPal kan worden ingelezen.

Nieuw:

 • Aanpassen van het nummer van een rekeningnummer is vanaf nu mogelijk. Alle transacties worden dan bijgewerkt (rekening-¬†en tegenrekeningnummer). Deze functie is toegevoegd op het rekeningscherm (Menu / Bewerken / Rekeningen).
 • Nieuwe formaat van Knab kan worden ingelezen (extra veld Referentie wordt achteraan de opmerkingen toegevoegd).
 • Gedrag van dubbelklikken op de transactie kan worden bepaald in de instellingen (mogelijke acties zijn: geen, aanpassen categorie en aanpassen transactie)

Verbeterd:

 • De snelheid van het opbouwen van¬†overzichten is verbeterd. Tevens wordt nu tijdens het opbouwen van de overzichten de muisaanwijzer veranderd in het wachtsymbool.