Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

  • Formaat voor Banco Sabadell toegevoegd.
  • Instelling toegevoegd waarmee bepaald kan worden welk datumveld in het filter wordt gebruikt (Boekingsdatum of Rentedatum).

Fouten opgelost:

  • Standaard werd nog gefilterd op Rentedatum. Dit is nu aangepast naar Boekingsdatum.
  • Bij het inlezen van gegevens in xlsx-formaat voor Argenta werd het bestand niet verplaatst naar het archief indien deze optie was ingesteld.

Fouten opgelost:

  • Import voor Argenta xlsx formaat aangepast. De datums werden niet correct ingelezen.

Nieuw:

  • Nieuwe formaat van Argenta (xlsx) wordt nu ook ondersteund.

Verbeterd:

  • Bankrekeningnummers GB en DE kunnen nu ook eenvoudig leesbaar en zonder banknummer worden weergegeven.
  • Vensters voor filter en totalen worden nu altijd met een minimale hoogte weergegeven. Deze vensters werden soms te groot weergegeven.
  • Vanaf nu wordt de boekingsdatum gebruikt als basisdatum in plaats van de rentedatum. Dit heeft gevolgen voor de standaard sortering, filtering, saldo-overzicht en controle op dubbele transacties.

Fouten opgelost:

  • Bij het opstarten werd de venstergrootte niet altijd correct hersteld (Windows).