Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

  • Nieuwe formaat van de Rabobank toegevoegd.

Nieuw:

  • In het overzicht Transacties is het middels twee extra opties nu mogelijk om ook de gesplitste transacties weer te geven (regel per categorie) en aan te geven of de extra categorieën moeten worden weergegeven.

Verbeterd:

  • Structuur van het bestand van Bank van de Post was nogmaals aangepast. Dit kan nu ook worden ingelezen.
  • Overzichten worden bij het openen standaard op paginabreedte weergegeven.

Fouten opgelost:

  • Bij toevoegen van een budget met Gemiddelde per maand werd tenonrechte gecontroleerd op een correct Tot jaartal.
  • De berekening van de Saldo-waarde in de totaalregel van Budgetten was niet correct.
  • Kolom Opmerkingen categorie werd niet goed gevuld in het overzicht Transacties.
 

Nieuw:

  • In de grafiek voor Categorieën is weergave van het percentage toegevoegd.
  • Nieuwe format van BNP Paribas Fortis wordt nu ook ondersteund (bedrag decimaalteken is veranderd).

Verbeterd:

  • Import van ING aangepast. In sommige gevallen werd het tegenrekeningnummer niet correct ingelezen.