Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Aangepaste formaat van Bank van de Post wordt nu ook ondersteund.

Verbeterd:

 • Sortering van rekeningnummers in het Elementenbeheer en het Filtervenster verbeterd. Sortering is nu op basis van het weergegeven rekeningnummer.

Fouten opgelost:

 • Functie Voeg toe aan filter werkte niet goed op rekeningnummer indien de weergave van rekeningnummers was aangepast in de instellingen.
 • Bij handmatig toekennen van een categorie in het scherm voor Categoriseren werd de markering Handmatig niet correct gezet indien de kolom Categorie was gesorteerd.
 • In de OS X versie werden de instellingen niet bewaard indien werd afgesloten via het Menu (BankTrans / Quit BankTrans).

Nieuw:

 • Bankformaat voor Crelan toegevoegd.
 • Nieuwe formaat voor Bank van de Post wordt nu ook ondersteund.

Fouten opgelost:

 • Indicatie voor handmatige aanpassingen van categorieën werd niet goed bijgewerkt indien categorieën werden aangepast via het detailvenster. 

Nieuw:

 • Formaat voor bank N26 wordt nu ook ondersteund.

Fouten opgelost:

 • Kolom Totaal in budget gaf verkeerde waarde voor percentages.
 • Bij toekennen van een categorie aan een transactie werden de totalen voor het filter en selectie niet goed bijgewerkt indien een filter op categorie was ingesteld.