Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

  • Bij aanpassen of toevoegen van een transactie vanuit het transactievenster wordt het detailvenster zichtbaar gemaakt indien dit nog niet zichtbaar is.
  • Nieuwe formaat van KBC wordt nu ondersteund.

Fouten opgelost:

  • BIC-nummer van de tegenrekening werd niet gevuld in het detailvenster.
  • Bij inlezen van transacties voor een nieuw bankrekeningnummer werd dit nummer niet meteen in het detailvenster opgenomen.

Verbeterd:

  • Indien een transactie wordt aangepast of toegevoegd wordt vanaf nu een melding gegeven indien deze niet aan het filter voldoet (en dus niet (meer) zal worden weergegeven).

Fouten opgelost:

  • Totaalsaldo werd in sommige gevallen niet meer correct berekend (vanaf versie 2.51).
  • Bij toevoegen van transacties kon de rentedatum en het bedrag in sommige gevallen niet worden aangepast (vanaf versie 2.51).
  • Bij afsluiten van BankTrans werden aanpassingen aan de transactie niet bewaard indien deze nog bewerkt werd (Aanpassen actief).

Fouten opgelost:

  • In versie 2.51 is een foutje geslopen bij de bepaling van het rekeningsaldo in het transactievenster. Dit is nu opgelost.
  • Kleine verbeteringen in de handleiding.