Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Import voor Bunq toegevoegd.

Verbeterd:

 • Aanpassen / toevoegen van transacties is verbeterd. Hiervoor wordt vanaf nu geen nieuw scherm meer geopend. De aanpassingen / toevoegingen kunnen nu worden gedaan vanuit het detailvenster.
 • Indeling en naamgeving van de vensters is aangepast.
 • Kleuren voor niet aanpasbare velden zijn aangepast. Hierdoor is duidelijker zichtbaar welke velden kunnen worden aangepast.
 • Splitsen en toekennen van extra categorieën is vereenvoudigd.
 • Nieuwere versie van QT geïmplementeerd.
 • Import voor BNP Paribas aangepast waardoor ook het nieuwe formaat kan worden ingelezen.

Verbeterd:

 • Nieuwe formaat van CashFlow kan nu ook worden ingelezen. 

Verbeterd:

 • In de tooltip van de bijlagen wordt nu altijd het volledige pad weergegeven (cursief indien de bijlage in de standaard bijlagemap is bewaard).
 • Bij afdrukken van de selectie op overzichten wordt nu ook de categorie afgedrukt indien er slechts 1 is geselecteerd via Selectie via werkvenster.

Fouten opgelost:

 • De functie voor het controleren van bijlagen ondersteund nu ook bestandsnamen met [ en ].