Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

 • In het venster Onderhoud categorieën blijven de geselecteerde transacties duidelijk gemarkeerd indien de focus naar een ander deel van het scherm wordt verplaatst.
 • Het Totaalsaldo bij de transacties is aangepast. Vanaf nu wordt het beginsaldo van een rekening pas meegenomen bij de eerste transactie (rentedatum) van de betreffende rekening. 

Fouten opgelost:

 • De grafiek Saldo (mutaties) gaf in sommige gevallen geen correcte gegevens weer (alleen bij meerdere rekeningen met beginsaldo's).

 

Nieuw:

 • Inlezen bestanden van SKG Gouda toegevoegd.
 • Inlezen bestanden van de Rabobank in het MT940 formaat toegevoegd.
 • Automatische filter op laatste import is vanaf nu instelbaar.

Verbeterd:

 • Op het Overzicht rekeningsaldo's is een totaalregel toegevoegd.
 • Bij exporteren van overzichten naar csv worden bedragen en saldo's nu als 0 opgenomen ipv "".
 • Bij het exporteren van overzichten naar csv of pdf automatisch een extensie voorzien indien deze niet is gegeven.

Fouten opgelost:

 • Het gemiddelde op het overzicht Totalen per categorie per periode is verbeterd (afrondingsfout bij negatieve bedragen en verkeerde berekening bij totaalregels).

Verbeterd:

 • Controle op dubbele transacties is aangepast. Vanaf nu wordt ook de tegenrekening meegenomen in de controle (via Instellingen / Gegevens kan dit overigens nog worden aangepast).
 • Bij activeren van het filter zijn controles toegevoegd op geldige begin-/en einddatum en bedrag van / tot (van waarden moeten kleiner of gelijk zijn aan de tot waarden).
 • Indien het categoriseren werd afgebroken en opnieuw gestart vanuit het categorieënvenster, was dit soms erg langzaam. Dit is nu opgelost.
 • In het scherm Onderhoud categorieën wordt in het venster Automatisch gevonden categorieën weergegeven met welke criteria de categorie is gevonden.

Fouten opgelost:

 • De grafiek Saldo cumulatief gaf soms incorrecte waarden weer in administraties met meerdere rekeningen.