Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

  • Nieuw overzicht toegevoegd voor weergave van de rekeningsaldo's op een te selecteren datum. Hierbij kan ook worden aangegeven of de berekening plaats moet vinden ten opzichte van de rentedatum of de boekingsdatum.

Verbeterd:

  • Bij inlezen van ING bestanden werd soms teveel informatie opgenomen in Ten name van voor Europese incasso's.

Nieuw:

  • Bankformaat BNP Parisbas Fortis (België) toegevoegd.

Fouten opgelost:

  • Grafiek Saldo cummulatief gaf soms dubbele weeknummers weer.

Nieuw:

  • Bij het afsluiten van het scherm Onderhoud categorieën met Cancel of het kruisje wordt nu een bevestiging gevraagd (alleen indien er aanpassingen zijn aangebracht).
  • Informatieve meldingen toegevoegd. Deze meldingen worden gegeven op plaatsen waar in sommige gevallen extra informatie handig is voor (beginnende) gebruikers. Deze meldingen kunnen worden uitgezet zodat ze niet opnieuw worden weergegeven. Op dit moment is één melding toegevoegd (na importeren wordt gewezen op het aangepaste filter) maar er zullen er meerdere volgen.

Fouten opgelost:

  • Grafiek Saldo cumulatief gaf niet altijd de correcte waarden weer (eerste periode werd niet weergegeven en soms klopten de bedragen niet).
  • Test-criteria gaf verkeerde resultaten in het scherm voor het onderhoud van de categorieën indien gestart voor gefilterde of geselecteerde transacties.