Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Meerdere mogelijkheden voor weergave van het rekeningnummer (rekeningnummer, omschrijving of een combinatie van beiden), instelbaar via Instellingen / Algemeen / Weergave rekeningnummer.

Verbeterd:

 • Import van ING leest nu ook de tags in (in opmerkingen)

Verbeterd:

 • Controle op versienummer bij openen van een administratie is aangepast. Voorheen kon een administratie alleen worden geopend indien het versienummer van de administratie gelijk was of kleiner dan die van de versie van BankTrans. Nu wordt ook rekening gehouden met de structuur van administratie. Hierdoor kan een administratie die is aangemaakt met een nieuwere versie soms worden geopend met een oudere versie van BankTrans. Dit heeft voordelen indien BankTrans op verschillende systemen wordt gebruikt.
 • Bij het openen van het budgetvenster wordt vanaf nu het laatst gebruikte budget geopend.
 • Bij het importeren van transacties inclusief categorie wordt vanaf nu het vinkje Handmatig altijd gezet. Dit was tot nu toe niet het geval waardoor de ingelezen categorie verloren kon gaan indien Automatisch categoriseren werd gestart.

Fouten opgelost:

 • In versie 2.81 werden niet alle windows controls correct weergegeven (bv checkboxes). Dit is nu opgelost.

Verbeterd:

 • Nieuwe versie van Qt 5.15.1
 • Formaat ING Spaarrekening toegevoegd
 • Nieuwe formaat voor de Rabobank creditcard toegevoegd (met dank aan Kees N.).
 • Nieuwe formaat voor Keytrade bank toegevoegd.
 • Bewerken van importformaten is opgenomen in de handleiding

Fouten opgelost:

 • Na het bijwerken van de algemene gegevens van een importformaat werden de kolominstellingen gewist van het betreffende importformaat.
 • Het laatste handmatig ingestelde importformaat kon niet worden gewist (het werd wel verwijderd maar was na een herstart weer terug)