Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Inlezen bestanden van ING Belgie toegevoegd.
 • Inlezen MT940 bestanden toegevoegd (alleen getest voor ABN AMRO)
 • Nieuwe gereedschapsbalk gemaakt voor transacties. Hierin zijn de reeds bestaande mogelijkheden voor transacties opgenomen (toevoegen, verwijderen, aanpassen, etc.)

Verbeterd:

 • Bij automatisch categoriseren zijn nu ook de voorwaarden Niet gelijk voor Wildcards en RegExp beschikbaar.
 • Transacties voor de asn-bank met aanhalingstekens in de tekst worden nu wel ingelezen. Deze werden eerder als fout gemarkeerd.

Fouten opgelost:

 • De keuze Alle velden bij het automatisch categoriseren controleerde het veld rekening niet. Deze is nu toegevoegd.

Nieuw:

 • Mogelijkheden voor automatisch categoriseren uitgebreid. Vanaf nu is het mogelijk om aan te geven hoe en op welke velden gecontroleerd moet worden. Tevens kunnen en/of relaties tussen de verschillende regels worden aangebracht. Informatie over de mogelijkheden kunnen worden gevonden in de handleiding onder Automatisch categoriseren.

Fouten opgelost:

 • Kleine verbetering voor inlezen ABN-AMRO. Bij sommige transacties werden de EREF gegevens niet overgenomen.

Nieuw:

 • Optimaliseren van de kolombreedte in het transactievenster kan nu ook voor 1 kolom.

Verbeterd:

 • Bij inlezen van het exportformaat van BankTrans, worden nu ook datums zonder voorloopnullen geaccepteerd.
 • Bij filteren op tegenrekening wordt nu zonder spaties gezocht. Zodoende maakt het niet meer uit hoe de instelling voor de weergave van rekeningen is ingesteld.
 • Bij inlezen van ING bestanden worden de gegevens voor Betaal- en Geldautomaat transacties nu in de kolommen Ten name van en Omschrijving gezet (was omschrijving en opmerking).
 • In het scherm waarin de resultaten van de import worden weergegeven is een tooltip toegevoegd voor de kolom Opmerkingen.

Fouten opgelost:

 • Bij filteren op Type werden ook transacties weergegeven waarin een deel van het Type overeenkwam. Nu worden alleen exacte overeenkomsten weergegeven.