Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

 • Bij het inlezen van het csv-formaat van de Rabobank zijn nu extra spaties toegevoegd in de opmerkingen waardoor deze beter leesbaar wordt.
 • Tooltips worden nu ook weergegeven in het detailvenster (voor de velden Opmerkingen, Ten name van en Opmerkingen).
 • Inlezen van bestanden van de ASN en SNS bank aangepast. De kolom Omschrijving komt nu in Ten name van, de Opmerking in Omschrijving, Type in Opmerkingen, Code in Type.
 • Inlezen van ING verbeterd. Voor IBAN betalingen worden de gegevens voor Rekeningnummer, Ten name van, Omschrijving en BIC nu overgenomen uit de opmerkingen.
 • Indien bij de overzichten de bestemming wordt aangepast, wordt ook de bestandsnaam gewist indien gewisseld wordt tussen Bestand (csv) en Bestand (pdf).

Fouten opgelost:

 • Tooltip wordt nu ook weergegeven in de kolom Specificaties.

Nieuw:

 • Bedragen in de grafiek Categorie├źn kunnen nu worden gesaldeerd. Dit betekent dat bedragen voor dezelfde categorie eerst met elkaar verrekend worden zodat de categorie alleen bij positieve of negatieve bedragen voorkomt.
 • Overzichten bewaren als csv- of pdf-bestand.
 • Importeren van bestanden van de KBC-bank.

Verbeterd:

 • Opslag van kolominstellingen aangepast in verband met problemen in het vorige versies. Hierdoor moet in sommige gevallen wel de kolomindeling bij de transacties opnieuw worden ingesteld.

Fouten verbeterd:

 • In versie 2.11 en 2.12 werden verborgen kolommen na het herstarten van BankTrans toch weer zichtbaar. Dit is nu opgelost.