Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

 • Bij het overzicht Transacties kon een volgnummer meerdere malen worden gebruikt. Hiervoor is nu een foutmelding toegevoegd (bij het klikken op Ok).
 • Kleine aanpassingen aan de handleiding.

Fouten opgelost:

 • Indien één of beide instellingen voor Weergave rekeningen (Eenvoudig leesbaar en/of Alleen rekeningnummer) was geactiveerd, werd het tegenrekeningnummer niet goed bewaard na een mutatie van de transactie.
 • Bij het overzicht Transacties werden in het instelscherm niet altijd alle kolommen weergegeven.

Nieuw:

 • Exportbestanden van PayPal kunnen nu ook worden ingelezen.
 • Bij het opstarten van BankTrans kan via de snelkoppeling worden aangegeven welke administratie moet worden geopend (optie -a ).

Verbeterd:

 • Afdrukken van het transactie-overzicht is aangepast. Vanaf nu kan ook de volgorde en de maximale breedte van een kolom worden aangegeven.
 • Instellingen voor importeren, backup's en bijlagen worden nu per administratie bewaard.
 • Implementatie van een nieuwe versie van Qt (5.2.0).
 • Instellingen voor de weergave van het rekeningnummer zijn aangepast (duidelijker gemaakt).
 • Overzichten zijn verplaatst. Deze stonden eerst in het menu 'Bestand' maar hebben nu een apart menu gekregen. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar voor beginnende gebruikers. Tevens is ook duidelijk dat ze niet meteen worden afgedrukt.

Fouten opgelost:

 • Bij sommige gebruikers werd na het intypen van een '6' bij het volgende teken een '^' toegevoegd. Dit is door de nieuwe versie van Qt (5.2.0) opgelost.

Verbeterd:

 • De kleuren voor de grafieken mutatie en saldo's kunnen nu ook worden weergegeven in de instelbare saldokleuren (Bewerken / Instellingen / Vormgeving).

Fouten opgelost:

 • Indien de gegevensmap werd aangepast en er werd gekozen om de administraties niet te verplaatsen, werd ook de aangepaste gegevensmap niet opgeslagen. Dit is nu wel het geval en tevens is de handleiding hierop aangepast.
 • De weergave van het contextmenu bij transacties en categorieën is aangepast. Hierdoor is het probleem met de soms gedeeltelijke weergegeven menu's opgelost.
 • Indien de rekeningweergave was aangepast (niet gelijk aan Geen formattering), werd de kolom Rekeningsaldo niet meer goed berekend.