Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Weergave van het banknummer is nu instelbaar (via instellingen / algemeen).
 • Optie voor het aanmaken van een logbestand is toegevoegd (Instellingen / tabblad Geavanceerd). Hierdoor wordt het voor de ontwikkelaars van BankTrans eenvoudiger om problemen te achterhalen. Gebruik deze optie alleen op verzoek van de uitgever van BankTrans.

Verbeterd:

 • Indien de datamap via instellingen werd aangepast, werden altijd ook de databestanden verplaatst. Dit is nu optioneel.

Fouten opgelost:

 • In versie 2.05 werden de icoontjes in de gereedschapbalk ineens kleiner weergegeven. Dat is nu opgelost.

Nieuw:

 • Exportbestanden van het programma CashFlow kunnen nu ook worden geïmporteerd.

Verbeterd:

 • Backup bij een nieuwe versie wordt pas gemaakt bij opslag van de administratie. Hierdoor wordt per administratie maar één automatische backup gemaakt.

Foutenopgelost:

 • De volgorde van de maanden in het overzicht Totalen per periode was niet correct.
 • Bij sommige gebruikers werd het contextmenu bij de transacties / categorieën niet goed weergegeven.

Nieuw:

 • Overzicht totalen per categorie per periode toegevoegd.

Fouten opgelost:

 • Bij sommige gebruikers liep BankTrans vast op Windows 8 na het inlezen van bestanden. Dit probleem is nu opgelost.
 • Kleine tekstuele aanpassingen in de handleiding en schermen.