Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Nieuw:

 • Introductie van werkbalken (docking windows).Hierdoor is de schermindeling door de gebruiker zelf in te stellen.
 • Introductie van een gereedschapsbalk (toolbar).
 • Layout van het venster met de totalen is aangepast. Tevens zijn er tooltips toegevoegd.
 • Gebruikte lettertypes kunnen nu worden ingesteld voor geheel BankTrans en voor de transacties (Bewerken / Instellingen / Vormgeving).
 • Tussenruimte en omlijning van transacties¬†is nu ook instelbaar (via Bewerken/Instellen/Vormgeving).

Verbeterd:

 • Het grafische window werd ook gevuld indien het niet zichtbaar was. Dit kon in sommige gevallen wat performanceverlies geven. Nu wordt het alleen nog gevuld indien het ook echt zichtbaar is.
 • Upgrade van Qt 4.7 naar 5.1.
 • Indien er geen filter actief is, is het aantal en bedrag van de totalen leeg.
 • De selectie in het transactievenster blijft duidelijk zichtbaar indien een ander venster actief gemaakt wordt.

Nieuw:

 • Instelling toegevoegd waarmee automatisch categoriseren na inlezen kan worden uitgeschakeld.
 • Importeren van bestanden van 'Van Landschot' toegevoegd (tekstformaat .tab).
 • Importeren van bestanden van BBVA (Spanje) toegevoegd (csv-formaat).

Fouten opgelost:

 • Transacties met een datum in toekomst werden niet weergegeven. Dit kwam omdat de 'Datum tot' in het filter altijd op vandaag werd ingesteld. Vanaf nu wordt deze datum ingesteld op de laatste datum uit de administratie.

 

Verbeterd:

 • Het formaat van de LeasePlan bank was weer aangepast. Ook dit nieuwe formaat kan nu worden ingelezen.