Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

  • Nieuwe ING formaat (2020/08) wordt ondersteund.
  • Indien de backupmap niet is ingegeven wordt de bakcup vanaf nu bewaard in de gegevensmap. Voordien werd de backup niet gemaakt indien de backupmap niet was ingegeven. 

Nieuw:

  • Mogelijkheid voor zelf vastleggen van een importformaat (beta, nog niet gedocumenteerd).

Verbeterd:

  • Bij exporteren van een overzicht naar csv worden Enter en dubbele quotes aangepast zodat de structuur van de csv intact blijft (conform de functie Exporteren).

Fouten opgelost:

  • In de budget functie gingen de scherminstellingen verloren indien er een ander budget werd gekozen.

Verbeterd:

  • Bij Exporteren wordt nu het rekening- en tegenrekeningsnummer gebruikt (dus zonder de gekozen opmaak uit de instellingen).

Fouten opgelost:

  • Het overzicht Rekeningsaldo's gaf niet de juiste saldo's aan indien de weergave van Rekeningnummer was ingesteld op Omschrijving.