Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Fouten opgelost:

  • Sommige ABNAMRO transacties werden niet goed herkend. Dit is nu opgelost.
  • Sommige bestanden van de NIBC werden niet herkend. Dit is nu opgelost.
  • Bij het controleren van overboekingen werden overboekingen van/naar IBAN rekeningnummers niet herkend. Dit is nu voor Nederlandse rekeningen opgelost. Een oplossing voor de andere landen volgt.

 

Fouten opgelost:

  • Na installatie van BankTrans 1.91 kon de administratie soms niet meer worden geopend. Er werd dan een melding gegeven dat het bestand al met een nieuwere versie was aangemaakt. Dit probleem is in deze versie opgelost.

Verbeterd:

  • Het formaat van de bestanden van Moneyou is aangepast. Vanaf nu wordt ook dit nieuwe formaat ondersteund.
  • Bij het aanmaken van een backupbestand na het installeren van een nieuwe versie werd het versienummer van de nieuwe programmatuur in de bestandsnaam opgenomen. Vanaf nu is dat het versienummer van het bestand.
  • Bij het openen van een backupbestand werd de gegevensmap in de instellingen aangepast. Dit is vanaf nu niet meer het geval.

 Fouten opgelost:

  • In versie 1.91 kon in sommige gevallen de opgeslagen administratie niet meer worden geopenend. Er werd dan een foutmelding gegeven waarin werd aangegeven dat de administratie met een nieuwere versie was aangemaakt. Deze fout is nu opgelost.