Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Fouten opgelost:

 • Na installatie van BankTrans 1.91 kon de administratie soms niet meer worden geopend. Er werd dan een melding gegeven dat het bestand al met een nieuwere versie was aangemaakt. Dit probleem is in deze versie opgelost.

Verbeterd:

 • Het formaat van de bestanden van Moneyou is aangepast. Vanaf nu wordt ook dit nieuwe formaat ondersteund.
 • Bij het aanmaken van een backupbestand na het installeren van een nieuwe versie werd het versienummer van de nieuwe programmatuur in de bestandsnaam opgenomen. Vanaf nu is dat het versienummer van het bestand.
 • Bij het openen van een backupbestand werd de gegevensmap in de instellingen aangepast. Dit is vanaf nu niet meer het geval.

 Fouten opgelost:

 • In versie 1.91 kon in sommige gevallen de opgeslagen administratie niet meer worden geopenend. Er werd dan een foutmelding gegeven waarin werd aangegeven dat de administratie met een nieuwere versie was aangemaakt. Deze fout is nu opgelost.

Nieuw:

 • Bij de rekeningen en tegenrekeningen kan nu ook de bic (onderdeel van het nieuwe banknummer) worden vastgelegd. De BIC voor de tegenrekening wordt automatisch gevuld indien deze is meegegeven in de importbestanden (momenteel alleen Triodos en Sparkasse).
 • Vanaf nu kunnen backupbestanden van BankTrans direct worden geopend via het menu (Kies Bestand / Openen en dan rechts onderin Backupbestanden).
 • Vanaf nu is het mogelijk om bij het inlezen van bankbestanden de gegevens in de kolom Omschrijving en Opmerking samen te voegen in de kolom Omschrijving. Dit kan worden ingesteld via Bewerken / Instellingen / Gegevens / Optie 'Samenvoegen omschrijvingen'.
 • Er is een veld toegevoegd voor het toevoegen van een bijlage bij een transactie. Op dit moment is alleen het veld aanwezig. De benodigde functionaliteit volgt in een volgende versie. 

Verbeterd:

 • Bij het inlezen van de bestanden van de Rabobank werd het type van de transactie opgeslagen in het veld Bankcode. Dit is vanaf nu Banktype. Dit is gedaan om meer in overeenstemming te zijn met de andere banken. Eventuele reeds aanwezige transacties kunnen worden gecorrigeerd via Extra / Omwisselen kolommen.
 • Inlezen van de nieuwe bestanden van de Rabobank is iets aangepast. De kolom Ten name van werd alleen gevuld indien er ook een tegenrekening was gegeven. Nu wordt de Ten name van gevuld met het eerste deel van de omschrijving indien de Ten name van leeg is. Hierdoor blijft de kolomindeling hetzelfde als bij het inlezen van de oude bestanden.
 • In de naam van de backupbestanden is het versienummer van BankTrans toegevoegd.

 Fouten opgelost:

 • Inlezen van bestanden voor Leaseplan aangepast (bestanden werden niet goed herkend).