Computeridee heeft een artikel opgenomen over BankTrans

In het artikel wordt BankTrans beschreven en als top tip gegeven. Het is geplaatst in nummer 19-2015 op bladzijde 41. Uiteraard zijn we erg blij met deze positieve aandacht en erkenning. 

Een deel van het artikel is ook online beschikbaar.