Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Er is weer een nieuwe versie beschikbaar waarin budgetteren is opgenomen en de help is verbeterd.

Vanaf versie 2.40 is het nu ook mogelijk om binnen BankTrans budgetten op te stellen en te bewaken. Met behulp van deze nieuwe functie kunnen inkomsten en uitgaven nog beter op elkaar worden afgestemd en zijn overschrijdingen veel eenvoudiger en sneller inzichtelijk te maken.

Tevens is de functionaliteit van de helpfunctie aangepast. Vanaf nu is de help veel beter leesbaar, is een inhoudsopgave toegevoegd en is zoeken in de helpteksten mogelijk. Daarnaast is de inhoud ook aangepast en is een paragraaf voor snel starten met BankTrans toegevoegd. 

 

Hieronder kunt u de laatste versies van BankTrans direct downloaden.

Windows: 

OS X:

Linux: 

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen