Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

In het forum is een nieuwe rubriek opgenomen voor tips en trucs.

De nieuwe rubriek heeft als doel andere gebruikers te informeren over handigheidjes in BankTrans. Deze rubriek kan naast de helpfunctie in BankTrans gebruikt worden om het gebruik te vereenvoudigen en eventuele verborgen functionaliteit onder de aandacht te brengen.

Hieronder kunt u de laatste versies van BankTrans direct downloaden.

Windows: 

OS X:

Linux: 

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen