Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Vanaf versie 2.00 kan de gebruiker zelf de schermindeling bepalen.

Alle vensteronderdelen kunnen nu door de gebruiker op de gewenste plaats worden gezet. Hierdoor kan BankTrans naar eigen inzicht worden ingericht. Tevens is het mogelijk om het lettertype en lettergrootte van het gehele scherm aan te passen en voor de transacties afzonderlijk. Hierdoor kan de leesbaarheid worden verhoogd.

Ook is een gereedschapsbalk toegevoegd. Hierdoor zijn de meest gebruikte functies snel beschikbaar.

Naast deze aanpassingen zijn nog meer kleine verbeteringen aangebracht. Deze zijn allemaal terug te vinden in het dowmloadscherm bij versie 2.00 onder de knop Details.

Hieronder kunt u de laatste versies van BankTrans direct downloaden.

Windows: 

OS X:

Linux: 

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen