Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

De mogelijkheden voor het automatisch categoriseren zijn vanaf versie 2.17 uitgebreid.

Vanaf deze versie zijn onderstaande mogelijkheden toegevoegd:

  • Er kan worden aangegeven in welke velden moet worden gezocht
  • Er kan worden aangegeven hoe moet worden gezocht (gelijk, niet gelijk, bevat, bevat niet, ...)
  • Het is mogelijk om de relatie tussen de verschillende regels aan te geven middels En / Of.
  • Het is mogelijk om regels te groeperen zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de En / Of relaties.

Met deze nieuwe mogelijkheden kunnen categorieën veel specifieker aan transacties worden toegekend en hoeft veel minder handmatig te worden ingesteld.

Hieronder kunt u de laatste versies van BankTrans direct downloaden.

Windows: 

OS X:

Linux: 

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen